PZL TS-11 Iskra.

Technische Daten.

Maßstab: 1:4 Spannweite: 2,51 m Rumpflänge: 2,79 m Abfluggewicht: bis 25 kg

Technische Daten.

Maßstab: 1:4 Spannweite: 2,51 m Rumpflänge: 2,79 m Abfluggewicht: bis 25 kg
AGB
© 2020-06 glattCAD Flugmodelle Christoph Glatt Bauernstr. 77 86462 Langweid am Lech Info@glattCAD.de

PZL TS-11 Iskra.

Technische Daten.

Maßstab: 1:4 Spannweite: 2,51 m Rumpflänge: 2,79 m Abfluggewicht: bis 25 kg

Technische Daten.

Maßstab: 1:4 Spannweite: 2,51 m Rumpflänge: 2,79 m Abfluggewicht: bis 25 kg
© 2020-06 glattCAD Flugmodelle Info@glattCAD.de Christoph Glatt Bauernstr. 77 86462 Langweid am Lech
AGB